takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cortinarius vernus H. Lindstr. et Melot

GREJ: ID306276 (© autora fot.)
GREJ: ID306276 (© autora fot.)
GREJ: ID306276 (© autora fot.)