takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cortinarius pseudofallax Carteret

GREJ: ID287325 (© autora fot.)