grzyby.pl

Thaxterogaster pluvius (Fr.) Niskanen et Liimat.

zasłonak deszczowy
Cortinarius pluvius (Fr.) Fr. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Myxacium pluvium (Fr.) P. Kumm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID284028 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID284028 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Przeważnie w lasach iglastych i mieszanych, pod brzozami, przeważnie w wilgotnych miejscach.Przeważnie w lasach iglastych i mieszanych, pod brzozami, przeważnie w wilgotnych miejscach.