takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cortinarius pearsonii P.D. Orton