grzyby.pl

Phlegmacium largum (Fr.) Wünsche

Cortinarius largus Fr. [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius lividoviolaceus Rob. Henry [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Phlegmacium largum Fr. · Phlegmacium nemorense (Fr.) de Lanessan · Phlegmacium variecolor var. nemorense (Fr.) Wünsche
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• takson o zawiłej synonimice; nie podany w czekliście[105]; tu m.in. Cortinarius lividoviolaceus Rob. Henry nie to samo co Phlegmacium lividoviolaceum Rob. Henry ex M.M. Moser, syn. Cortinarius lividoviolaceus (Rob. Henry ex M.M. Moser) M.M. Moser; patrz m.in. GBIF i Mycobank.com (2023-6-14)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID233481 (© autora fot.)

występowanie

Brak w czekliście. [105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • https://www.gbif.org/species/2529520
  • https://www.gbif.org/species/9642479
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Phlegmacium largum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB-01 302208 305093 CA-89 233481 DE-45 349504 DE-46 196878 125988 DE-54 349857 326145 DE-55 311671 350090 336884 DE-56 322176 321628 DE-67 294853 EC-25 308522 GC-02 302967 GC-12 302965

 ID125988  Cortinarius largus s. lato; 0,5 km SW,Bartodzieje Bankowe,gm.Radomsko, DE-46; 2008.10.02; las mieszany-dęby,brzoza,sosna; na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Tomasz Ślusarczyk; weryfikował: Tomasz Ślusarczyk, 13.05.2017; eksykat: tak, 138/2016, tak, notatka: nie
uwagi: 51 6'9,62"N
19 26"42,36"E

fot. 228597 fot. 228598

Omawiany w wątkach https://www.bio-forum.pl/messages/33/206304.html i https://www.bio-forum.pl/messages/33/175390.html

zgłoszony jako C. variecolor

 ID196878  Cortinarius largus s.lato; Blok Dobryszyce, ok.600 m na pd od stacji kolejowej; gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2011.08.27; liściasty ( dęby i brzozy ) fragment lasu mieszanego; na ziemi rozproszona grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Tomasz Ślusarczyk; weryfikował: Tomasz Ślusarczyk, 2016.11.30; eksykat: tak, TŚH 194/2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 7,8" N i 19st 26' 29,3" E

Uwaga. Zgłoszony jako C. variicolor

fot. 472261 fot. 472262 fot. 472263 fot. 472264

 ID233481  Cortinarius largus s.lato; Rezerwat Dolina Strzyży, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2013.09.03; olsza, grab,dąb,świerk; ziemia trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TŚH 30,2014, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/591789.html
uwagi: fot. 656136fot. 656137

uwagi. zgłoszony jako C. nemorensis

 ID294853  Cortinarius largus s.l.; 2 km SE od wsi Jasień, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2014.09.06.; las mieszany -brzoza, dąb, kruszyna; na ziemi, pod dębami grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Tomasz Ślusarczyk; weryfikował: Tomasz Ślusarczyk, 2016.12.03; eksykat: tak, TŚH 142/2015, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 23,3" N i 19st 35' 59,8" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/804410.html

 ID302208  Cortinarius largus ss. lato; 1,3 km SW od st. kol. Bagicz, oddz. 22h Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, BB-01; 2016.09.08; buczyna; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, 153/2017, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/875095.html

 ID302965  Cortinarius largus s. lato (Cortinarius lividoviolaceus ss. Saar); Puszcza Knyszyńska, około 3 km na S od Krasnego Lasu, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2016.08.07; las mieszany: modrzew, świerk, brzoza, grab, topola; na ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 142/2017, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/904855.html
uwagi: fot. 935122

 ID302967  Cortinarius largus ss. lato; Puszcza Knyszyńska, Czółnowo, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2016.08.14; las liściasty, dąb, rzadziej grab; na ziemi jeden owocnik w pobliżu dębu; leg. Mirosław Gryc; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 141/2017, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/905252.html
uwagi: fot. 935128

 ID305093  Cortinarius largus s. lato; 2,0 km S od st. kol. Bagicz, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, BB-01; 2016.09.08; buczyna; na ziemi, obok drogi leśnej jeden owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, 156/2017, tak, notatka: nie
uwagi: www.bio-forum.pl/messages/33/875084.html

 ID308522  Cortinarius largus s.lato; ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.08.14; Las sosnowy z domieszkami(brzoza,dąb,dąb czerwony); Na ziemi pod czerwonym dębem klika owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, 166/2017, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/868268.html

 ID311671  Cortinarius largus s.l.; 1 km SE od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ); gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.11.25; las mieszany; płytki rów przy drodze leśnej odzielającej dwa biotopy -las sosnowo-bukowy i pas liściastego lasu -g. dęby i graby; na ziemi, pod dębami jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: TAK, TSH 116/2018, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 50,9" N i 19st 23' 25" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/974928.html

 ID321628  Cortinarius largus s.lato; 1,8 km SW od wsi Grzebień; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.08.11; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ziemi, pod dębami grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 62/2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 59" N i 19st 29' 11" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/867566.html

 ID322176  Cortinarius largus s.lato; 1,5 km SE od wsi Grzebień, gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.08.11; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ziemi, pod dębami czerwonymi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 227/2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 32,5" N i 19st 30' 51" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/867580.html

 ID326145  Cortinarius largus s. lato; 2,5 km SW od wsi Kijów (cz. lewobrzeżnej ); gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2019.09.22; bór sosnowy -sosna, brzoza, dąb; na ziemi, pod brzozą trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; weryfikował: Tomasz Ślusarczyk, 2021.02.10; eksykat: tak, TSH 90/2021, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 11,5 " N i 19st 14' 17" E

fot. 1097977 fot. 1097978 fot. 1097979 fot. 1097980

 ID336884  (potwierdzenie 311671) Cortinarius largus s.l.; 1 km SE od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.10.11; las mieszany; płytki rów przy drodze leśnej oddzielającej dwa biotopy -las sosnowo-bukowy i pas liściastego lasu -gł. dęby i graby; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; weryfikował: Tomasz Ślusarczyk, 2022-03-17; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1177909 fot. 1177910 fot. 1177911 fot. 1177912

ID349504 Cortinarius largus s.l.; 1,3 km NW od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.09.05; brzeg lasu -dąb, brzoza, leszczyna, czeremcha; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Tomaszowi Ślusarczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 56,5" N 19st 24' 18" E

fot. 1263353 fot. 1263354 fot. 1263355 fot. 1263356 fot. 1263357 fot. 1263358 fot. 1263359

ID349857 Cortinarius largus s.l.; 0,5 km E od wsi Kruplin-Barbarówka; gm. Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2021.09.03; na skraju małej, śródleśnej dąbrowy z dębów czerwonych; dąb czerwony, brzoza, sosna; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Tomaszowi Ślusarczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 44,7" N 18st 14' 42,3" E

fot. 1266874 fot. 1266875 fot. 1266876 fot. 1266877 fot. 1266878 fot. 1266879

ID350090 (potwierdzenie 311671) Cortinarius largus s.l.; 1 km SE od leśn. Stobiecko ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.09.24; las liściasty -gł. dęby i graby; na ziemi ponad 50 owocników w trzech grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 52,5" N 19st 23' 25" E

fot. 1268171 fot. 1268172 fot. 1268173 fot. 1268174 fot. 1268175 fot. 1268176 fot. 1268177 fot. 1268178

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji