takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cortinarius largus Fr.

GREJ: ID233481 (© autora fot.); copyright © by GREJ