GREJ

Cortinarius infractus Berk.

zasłonak gorzkawy zasłonak złamany
na stronie — znaleziska