jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Cortinarius hinnuleus Fr.

zasłonak żółtopomarańczowy zasłonak sarni
na stronie — występowanie

GREJ: ID272546 (© autora fot.)

GREJ: ID254829 (© autora fot.)

występowanie

W młodnikach iglastych na ziemi.