Cortinarius flexipes (Pers.) Fr.

zasłonak krętonogi
na stronie — występowanie

występowanie

W lasach iglastych i mieszanych, zwykle w mchach.