takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cortinarius elatior Fr.

zasłonak wyniosły