takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cortinarius bayeri (Velen.) Moënne-Locc. et Reumaux

GREJ: ID275332 (© autora fot.); copyright © by GREJ