grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Cortinarius argutus Fr.

zasłonak korzeniastotrzonowy zasłonak nieforemny

występowanie

W różnych lasach pod drzewami iglastymi.