jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Cortinarius argutus Fr.

zasłonak korzeniastotrzonowy zasłonak nieforemny
na stronie — występowanie

występowanie

W różnych lasach pod drzewami iglastymi.