takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cortinarius alcalinophilus Rob. Henry