red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Cordyceps capitata (Holmsk.) Link

maczużnik główkowaty
na stronie — znaleziska
Cordyceps capitata (maczużnik główkowaty)
06.07.2006, Mszana, pow. krośnieński; copyright © by Anna Hreczka
Cordyceps capitata (maczużnik główkowaty)
Cordyceps capitata (maczużnik główkowaty)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060706.36260.ah - Cordyceps capitata (maczużnik główkowaty); Mszana, pow. krośnieński
ah.060706-36260
leg. Anna Hreczka, det. Sebastian Pinczer
/Mszana, pow. krośnieński/ #3