red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Cordyceps capitata (Holmsk.) Link

maczużnik główkowaty
na stronie — znaleziska
Cordyceps capitata (maczużnik główkowaty)

06.07.2006, Mszana, pow. krośnieński; copyright © by Anna Hreczka

Cordyceps capitata (maczużnik główkowaty)
Cordyceps capitata (maczużnik główkowaty)
znalezisko 20060706.36260.ah - Cordyceps capitata (maczużnik główkowaty); Mszana, pow. krośnieński

3f · 20060706.36260.ah
leg. Anna Hreczka, det. Sebastian Pinczer
/Mszana, pow. krośnieński/