Tx: 2583
grzyby.pl

Cordyceps capitata (Holmsk.) Link

maczużnik główkowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cordyceps capitata (maczużnik główkowaty)
Cordyceps capitata (maczużnik główkowaty)
Cordyceps capitata (maczużnik główkowaty)

występowanie

Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#3
ah.060706-36260
leg. Anna Hreczka, det. Sebastian Pinczer
/Mszana, pow. krośnieński/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2007)[1268]Adamczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej.[1268], Adamczyk (2009a)[1271]Adamczyk (2009a) Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve. W: Holeksa J., Babczyńska-Sandek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140.[1271], Budzyn (2003)[1333]Budzyn (2003) Maczużnik nasiężrzałowy Cordyceps ophioglossoides i maczużnik główkowaty C. capitata - nowe gatunki grzybów dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.[1333], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła et al. (2011)[1383]Chachuła et al. (2011) Ophiocordyceps stylophora (Ascomycota, Hypocreales) new species for Poland.[1383] (as: Elaphocordyceps capitata), Fiedorowicz (2001)[1439]Fiedorowicz (2001) Wstępne obserwacje macromycetes rezerwatu"Zakręt" (Mazurski Park Krajobrazowy). W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 181[1439], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589] (as: Elaphocordyceps capitata), Kozłowska et al. (2015)[1705]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota.[1705] (as: Tolypocladium capitatum), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Tolypocladium capitatum), Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kutmanova & Kutman (2006)[1658]Kutmanova & Kutman (2006) Cordyceps rouxii (Ascomycetes, Clavicipitales) in Slovakia and Czech Republic, with notes to distribution, ecology and taxonomy.[1658], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Ławrynowicz et al. (2001)[1867]Ławrynowicz et al. (2001) Macromycetes of oak forests in the Łagiewnicki Forest (Central Poland) – monitoring studies.[1867], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Narkiewicz (2002)[1995]Narkiewicz (2002) Materiały do poznania maczużników Cordyceps w Sudetach.[1995], Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2018)[2172]Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2018) Mikroskopijne grzyby pasożytujące na roślinach, owadach i grzybach z Babiej Góry.[2172] (as: Tolypocladium capitatum)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:40 1 znaleziska Cordyceps capitata (maczużnik główkowaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE47 350998 DE57 349337 DF94 137131 138859 DG07 184247 EG15 23663 FF93 322998 FG22 36260 FG33 122918 176347

ID 23 663 oznaczenie: Cordyceps capitata; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gm. Chełmiec, EG15; data zbioru: 22 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego (jodła, świerk, dąb, jawor, olsza, topola), na owocnikach jeleniaka sarniego (Elaphomyces granulatus), grupa ok. 10 owocników; leg. det. Sebastian Pinczer; eksykat: 051022-312 herb. Pinczer; uwagi: fot.23191 [notatka: 051022-312] [fotografie: tak/skan]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23191

ID 36 260 oznaczenie: Cordyceps capitata; lokalizacja: Mszana skrzyżowanie, powiat krośnieński, FG22; data zbioru: 6 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty: brzoza, leszczyna, wierzba z domieszką sosny, na ziemi (nie dokopałam się jeleniaka, bo byłam nieświadoma :-)), 4 owocniki razem; leg. Anna Hreczka, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/10.09.06; uwagi: fot.43460 fot.43461 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

43460
43461

ID 122 918 oznaczenie: Cordyceps capitata; lokalizacja: ok.3 km NE, Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie (ok. 0,5 km S od Polan Surowicznych), FG33; data zbioru: 17 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowo-bukowy, na jeleniakach (Elaphomyces sp.), ok. 6 owocników (po 1-2 szt. na owocniku żywiciela); leg. Tomasz Pachlewski, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/22.12.08; uwagi: fot.221368 fot.221369 fot.221370; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221368
221369
221370

ID 137 131 oznaczenie: Cordyceps capitata; lokalizacja: Międzybrodzie bialskie, DF94; data zbioru: 4 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Górski las świerkowy, na jeleniakach myszatych, kilkanaście owocników na paru jeleniakach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Justyn Kołek; eksykat: tak u Kustosza Bazy; uwagi: fot.252818 fot.252819 fot.252820 fot.252821; N 49*46,673'; E 019*09,870'; 508 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

252818
252819
252820
252821

ID 138 859 oznaczenie: Cordyceps capitata; lokalizacja: 1,5 km SE tartak Międzybrodzie Bialskie, pow. żywiecki, woj. Śląskie, DF94; data zbioru: 26 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na zachodnim zboczu , las mieszany z przewagą grabu, buka, świerka, na owocniku jeleniaka Elaphomyces, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy; uwagi: fot.257768 fot.257769 [notatka: nie] [fotografie: tak];

257768
257769

ID 176 347 oznaczenie: Cordyceps capitata; lokalizacja: okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 23 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na jeleniakach, kilka skupisk, po kilka owocników na jednym jeleniaku; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/12.11.10; uwagi: fot.378562 fot.378563; Elaphocordyceps capitata [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

378562
378563

ID 184 247 oznaczenie: Cordyceps capitata; lokalizacja: NW Maków Podhalański, pow. suski, woj. małopolskie, DG07; data zbioru: 30 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górski las iglasty z przewagą jodły, świerka, z domieszką buka, na jeleniaku, kilka owocników na jednym jeleniaku; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JG/25.11.11; uwagi: fot.402865 fot.402866 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

402865
402866

ID 322 998 oznaczenie: Cordyceps capitata; lokalizacja: okolice Woli Jasienickiej, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF93; data zbioru: 3 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodła, sosna, buk, grab, leszczyna i in., na jeleniakach sarnich prawdopodobnie (Elaphomyces granulatus), skupisko wielu jeleniaków (co najmniej 8 z 1 lub kilkoma owocnikami maczużników i w drugim miejscu kilkanaście); leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1061330 fot.1061331 fot.1061332 fot.1061333 fot.1061334 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1061330
1061331
1061332
1061333
1061334

ID 349 337 oznaczenie: Cordyceps capitata; lokalizacja: 1 km SE od wsi Ujazdówek; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 10 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany świeży -dąb, jodła, buk, rzadziej inne, na owocnikach Elaphomyces, 10 owocników na 4 jeleniakach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 2' 25,5" N 19st 40' 6" E; fot.1262595 fot.1262596 fot.1262597 fot.1262598 fot.1262599 fot.1262600 fot.1262601 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1262595
1262596
1262597
1262598
1262599
1262600
1262601

ID 350 998 oznaczenie: Cordyceps capitata; lokalizacja: 2 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 2 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, jodły, na owocniku Elaphomyces, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 9' 24,5" N 19st 35' 15,5" E; fot.1275985 fot.1275986 fot.1275987 fot.1275988 fot.1275989 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1275985
1275986
1275987
1275988
1275989
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji