Coprinellus ephemerus (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Coprinus ephemerus (Bull.) Fr.
na stronie — występowanie

występowanie

Na starych odchodach bydlęcych lub końskich, na oborniku.