Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson

czernidłak podwórzowy
Coprinus domesticus (Bolton) Gray
na stronie — występowanie

występowanie

Na różnych szczątkach roślinnych.