Tx: 956
grzyby.pl

Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson

czernidłak podwórzowy
Coprinus domesticus (Bolton) Gray [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W ogrodach, na poboczach, w lasach liściastych, często w pobliżu domów, na pniakach iglastych i liściastych, na opadłych gałązkach; maj-wrzesień.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003a)[1264]Adamczyk (2003a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.[1264], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Błoński (1896)[2614]Błoński (1896) Przyczynek do flory grzybów Polski.[2614], Bocian et al. (2018)[1321]Bocian et al. (2018) Mycobiota lasów łęgowych nad Jeziorem Portowym (Szczecin, Miedzyodrze) - wstępne wyniki badań.[1321] (as: Coprinellus domesticus), Bujakiewicz (1997)[2644]Bujakiewicz (1997) Macromycetes occurring in the Violo odoratae–Ulmetum campestris in the Bielinek Reserve on the Odra river.[2644], Bujakiewicz (2001)[1334]Bujakiewicz (2001) Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland).[1334], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343] (as: Coprinellus domesticus), Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz i Stefaniak (2009)[1349]Bujakiewicz i Stefaniak (2009) Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las Liściasty w Promnie" (nadleśnictwo Czerniejewo). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 137-170[1349], Chachuła (2018)[1365]Chachuła (2018) Grzyby wielkoowocnkowe Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - wstępne wyniki badań.[1365] (as: Coprinellus domesticus), Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Coprinellus domsticus), Domański Z. (1999)[2723]Domański Z. (1999) Notatki mikologiczne z Suwalszczyzny.[2723], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466] (as: Coprinellus domsticus), Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487] (as: Coprinellus domsticus), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Coprinellus domesticus), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Coprinellus domesticus), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: Coprinellus domsticus), Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546] (as: Coprinellus domesticus), Hołownia (1967)[2855]Hołownia (1967) Obserwacje mikologiczne z okolic Osia (Bory Tucholskie).[2855], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Coprinellus domesticus), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: Coprinellus domesticus), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Coprinellus domesticus), Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752] (as: Coprinellus domesticus), Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa & Kujawa (2019)[1792]Kujawa & Kujawa (2019) Pattern and factors shaping species diversity of macromycetes in ephemeral small habitats in an agricultural landscape in western Poland.[1792], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781] (as: Coprinellus domesticus), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Coprinellus domsticus), Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783] (as: Coprinellus domsticus), Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821] (as: Coprinellus domesticus), Kwieciński (1896)[2940]Kwieciński (1896) Roślinność gminy Hańsk powiatu włodawskiego.[2940], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska & Galas-Świdurska (2005)[1843]Lisiewska & Galas-Świdurska (2005) Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.[1843], Lisiewska & Strakulska (2002)[1849]Lisiewska & Strakulska (2002) Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska).[1849], Ławrynowicz (1973)[2994]Ławrynowicz (1973) Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej.[2994], Ławrynowicz (1998)[2996]Ławrynowicz (1998) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[2996], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Ławrynowicz (2001)[1860]Ławrynowicz (2001) Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies.[1860], Ławrynowicz & Stasińska (2000)[1871]Ławrynowicz & Stasińska (2000) Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies.[1871], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079] (as: Coprinellus domesticus), Sałata (1972)[3175]Sałata (1972) Badania nad udziałem grzybów wyższych w lasach bukowych i jodłowych na Roztoczu Środkowym.[3175], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255] (as: Coprinellus domesticus), Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: Coprinellus domesticus), Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as: Coprinellus domsticus), Wilga (2000a)[2431]Wilga (2000a) Grzyby makroskopowe (Macromycetes) występujące na obszarze Gdańska. Acta Bot. Cassubica 1: 105-111[2431] (as: Coprinus cfr. domesticus), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:10 1 znaleziska Coprinellus domesticus (czernidłak podwórzowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB83 302662 345136 AB84 371534 AB85 358959 AB89 345395 AB93 331272 AB94 298731 298732 368786 374602 AC27 367695 BB60 345132 BB64 299622 BC99 211911 BD02 367702 BE61 341738 CC15 275144 308449 316300 359393 CC64 197594 CC73 196233 196234 CC90 196236 DE35 315564 368465 DE36 238559 DE47 229574 DE54 240139 DE55 184704 240156 280745 368369 DE56 190381 300241 331447 DE65 259687 279283 DE66 330149 DE67 229572 DE78 274288 EC34 304115 EC35 304119 304123 ED15 310057 ED35 310071 ED45 294833 EF14 211913 FE24 354507 FE65 354511 GC54 364910

ID 184 704 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: 1,5 km WS, Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 25 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zadrzewienie w pobliżu strumienia -wierzba, czeremcha, świerk, leszczyna i in., na powalonym pniu drzewa liściastego, grupa 13 owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/27.05.11; uwagi: 51 0 53,39 N ; 19 23 31,12 E; fot.404945 fot.404946 fot.404947; Czernidłaki z tego stanowiska były prezentowane w tym wątku [bf:340174] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 340174 ;

ID 190 381 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: 1,5 km NE, Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 30 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, ścieżka obsadzona brzozami, na zagrzebanych w ziemi szczątkach roślinnych, grupka 7 owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/110430/0002; uwagi: 51 1 23,62 N ; 19 27 33,6 E; Zdjęcia w wątku [bf:429897] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 429897 ;

ID 196 233 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Cotoń, 1 km NNE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC73; data zbioru: 3 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty: dąb, grab, wiąz, głóg, niewielka stertka gałązek, na gałązkach, trzy owocniki; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/110503/0001; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddz. 177; Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich; siedlisko; fot.468800 fot.468801; owocniki; fot.468802 fot.468803 fot.468804; owocniki wobec miarki; fot.468805 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

468800
468801
468802
468803
468804
468805

ID 196 234 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Bożacin, 0,8 km E, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC73; data zbioru: 14 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego z dębem, bukiem, sosną, na pniaku, jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/110814/0001; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddz. 182, naprzeciw wejścia do szkółki leśnej Mięcierzyn; siedlisko; fot.468811; owocnik; fot.468812 fot.468813 fot.468814 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

468811
468812
468813
468814

ID 196 236 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Wierzonka, 2 km NE, okolice J. Kowalskiego, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC90; data zbioru: 17 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: przewaga sosny, brzoza, na ściółce, pod brzozą, koło sterty gałęzi i mrowiska, jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/110817/0001; uwagi: nadleśnictwo Babki, leśnictwo Mechowo, oddz. 210; siedlisko; fot.468822 fot.468823; owocnik; fot.468824 fot.468825; owocnik wobec miarki; fot.468826 fot.468827 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

468822
468823
468824
468825
468826
468827

ID 197 594 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Godawa, 0,5 km SW, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC64; data zbioru: 1 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie przydrożne (klon, głóg i inne) rosnące pomiędzy szosą i polem uprawnym, na mocno spróchniałym drewnie (fragment drewna z grzybkiem dał się odłamać palcami), jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/100901/0002; uwagi: N 52°47’19,34” E 17°46’06,38”; czernidłak znaleziony 01.09.2010 podczas odczytywania współrzędnych dla stwierdzonego w dniu 07.08.2010 stanowiska purchawicy olbrzymiej zgłoszenie do GREJ ID: 169623!; fot.477408 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

477408

ID 211 911 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: 2 km na NE od Radojewa, pow. Poznań, woj. wielkopolskie [N 52°30'42,42" E 16°58'06,73"], BC99; data zbioru: 8 cze 2102; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg nadwarciański z dębami pomnikmi przyrody, poza tym wiąz, klon, leszczyna, głóg, na leżącej omszałej kłodzie, kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/120608/0002; uwagi: nadl. Łopuchówko, leśn. Marianowo, oddz. 202; forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony siedlisk SOOS Dyrektywa siedliskowa! Biedrusko; Park Krajobrazowy Biedrusko; siedlisko; fot.551561 fot.551562; owocniki; fot.551563 fot.551564 fot.551565 fot.551566 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak];

551561
551562
551563
551564
551565
551566

ID 211 913 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: 4 km na NW od Zakrzowa, gmina Pińczów, rezerwat GRABOWIEC, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie [N 50°28'03,61" E 20°35'02,60"], EF14; data zbioru: 19 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kompleks drzewostanu dębowo-grabowego na wzgórzu gipsowym ze zjawiskami krasowymi, na drewienku, na drodze leśnej, kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/120519/0001; uwagi: forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: OSOP Dyrektywa Ptasia! Ostoja Nidziańska; Nadnidziański Park Krajobrazowy, rezerwat przyrody Grabowiec; owocniki; fot.551580 fot.551581 fot.551582 fot.551583 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak];

551580
551581
551582
551583

ID 229 572 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: 1 km E od wsi Kotfin, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 59' 2,5" N i 19st 34' 52,8" E], DE67; data zbioru: 30 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zarośla na obrzeżach lasu -sosny, brzozy, robinie, na murszejących gałęziach w starej kupce chrustu, dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130530/0001; uwagi: Zdjęcia w wątku [bf:562959] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 562959 ;

ID 229 574 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: 1,3 km N od wsi Rzejowice, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 15,9" N i 19st 41' 25,5" E], DE47; data zbioru: 4 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zadrzewienia, na robiniowych gałęziach pozostawionych po przecince, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130504/0001; uwagi: Zdjęcia w wątku [bf:558411] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 558411 ;

ID 238 559 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Góra Kamieńska (południowe zbocze ), gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 12' 8,83" N i 19st 26' 16" E], DE36; data zbioru: 10 maj 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sztuczne nasadzenia na stokach -brzoza, robinia, sosna, topola i inne, na leżących, pozostawionych po przecince robiniach, kilka grupek po kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: namiary jednej z grupek:; fot.674277 fot.674278 fot.674279 [notatka: nie] [fotografie: tak];

674277
674278
674279

ID 240 139 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Jankowice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 23,6" N i 19st 16' 3,25" E], DE54; data zbioru: 27 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożna kępa drzew i krzewów liściastych -robinie, lipy, olchy, na omszałej, leżącej kłodzie, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.680384 fot.680385 fot.680386 [notatka: nie] [fotografie: tak];

680384
680385
680386

ID 240 156 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: 1 km N od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 17 maj 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolny pas zadrzewień -brzozy, sosny, wierzby szare, na złamanej wierzbie ( tej samej co Porostereum spadiceum -id240155 ), grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: 51st 5' 35,2" N 19st 21' 54,8" E; fot.680456 fot.680457 [notatka: nie] [fotografie: tak];

680456
680457

ID 259 687 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: 2 km N od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 0' 47" N i 19st 17' 15,8" E], DE65; data zbioru: 3 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna kępa drzew i krzewów liściastych; miejsce składowania drewna itp, na gałęziach ( robiniowych ) leżących na ziemi, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.755176 fot.755177 fot.755178 fot.755179 fot.755180 [notatka: nie] [fotografie: tak];

755176
755177
755178
755179
755180

ID 274 288 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 12 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasy, buk, dąb, grab, jawor, leszczyna, ziemia, pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140412/0001; uwagi: fot.815768 [notatka: nie] [fotografie: tak];

815768

ID 275 144 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 10 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny., Na zmurszałej gałęzi jesionu., Kilka owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/PD/150510/0001; uwagi: Bio-forum:; [bf:753696]; fot.819313 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 753696 ;

ID 279 283 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 28,4" N i 19st 23' 41,25" E], DE65; data zbioru: 10 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas drzew przy leśnej drodze -gł. stare robinie, na konarze robii leżącym na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.833370 fot.833371 fot.833372 fot.833373 [notatka: nie] [fotografie: tak];

833370
833371
833372
833373

ID 280 745 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 10" N i 19st 22' 7" E], DE55; data zbioru: 18 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, na robiniowych gałęziach zagrzebanych w ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.838626 fot.838627 [notatka: nie] [fotografie: tak];

838626
838627

ID 294 833 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Las między Młochów a Nadarzyn, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED45; data zbioru: 27 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zagajnik brzozowy, w ziemi, pojedynczo; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/151027/0001; uwagi: fot.894377 [notatka: [bf:798424]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 798424 ;

ID 298 731 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 10 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze trawiastej drogi w buczynie, zmurszała gałąź liściasta (BK?), pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000740; uwagi: fot.915147; Gatunek omówiony w wątku [bf:792379] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 792379 ;

ID 298 732 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 10 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zbiorowisko nitrofilne w zagłębieniu przy buczynie, na gałęzi liściastej pod wywrotem bukowym, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000739; uwagi: fot.915150; Gatunek omówiony w wątku [bf:792393] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 792393 ;

ID 299 622 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Pojezierze Drawskie, wyspa Bielawa na Jeziorze Drawskim, gm. Czaplinek, pow. drawski, woj. zachodniopomorskie, BB64; data zbioru: 10 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: luźny drzewostan liściasty (głównie Bk i Tp, niżej Ol), na powalonym przez piorun pomnikowym buku, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000784; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:821146] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 821146 ;

ID 300 241 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: 1,5 km od osady Podcerkawizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 00,5" N i 19st 25' 50,5" E], DE56; data zbioru: 22 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty fragment podmokłego lasu, na pniu powalonego kilka lat temu drzewa ( jesionu ? ), grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.922063 fot.922064 fot.922065 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922063
922064
922065

ID 302 662 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Szczecin - Podjuchy, ul. Metalowa, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 3 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik pomiędzy budynkami mieszkalnymi, na korzeniach po wyciętej topoli, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001289; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:918010] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 918010 ;

ID 304 115 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 8 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Rów przydrożny w lesie liściastym, na ziemi, Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001630; uwagi: [bf:832901] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 832901 ;

ID 304 119 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: ok.2km na N od Przasnysza,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 4 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże DK57, Pniak liściasty(jesion?), kilka owocników w wiązce; leg. Romuald Tomaszewski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001633; uwagi: [bf:839883] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 839883 ;

ID 304 123 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Przasnysz,ul.Mazowiecka, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 7 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren ruderalny, na ziemi, Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001638; uwagi: [bf:840928] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 840928 ;

ID 308 449 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 24 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny., 1 owocnik na gałązce drzewa liściastego.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002443; uwagi: [bf:798393]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 798393 ;

ID 310 057 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Warszawa, Las Bemowski, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie, ED15; data zbioru: 12 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, brzoza, sosna, w ziemi, 1 szt; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001152; uwagi: fot.834008 [notatka: [bf:834005]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 834005 ;

ID 310 071 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 7 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: BMŚW, sosna, olsza, brzoza + modrzew, dąb, osika, w ziemi, 1 szt; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001205; uwagi: fot.850016; fot.850017 [notatka: [bf:850015]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 850015 ;

ID 315 564 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Góra Kamieńska -zach. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 58" N i 19st 25' 11" E], DE35; data zbioru: 20 maj 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -brzozy, robinie, topole i inne, na pozostawionych po przecince, murszejących drzewkach, licznie, w wielu punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: Namiary jednego z punktów:; fot.1006919 fot.1006920 fot.1006921 fot.1006922 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1006919
1006920
1006921
1006922

ID 316 300 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Mochle, Piotrkówko - granica miejscowości., pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 26 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Śródpolne mokradło, ols., Zwęglone gałązki., 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002561; uwagi: [bf:773119] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 773119 ;

ID 330 149 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Wygoda; gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 0' 36,5" N i 19st 28' 48,2" E], DE66; data zbioru: 17 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany przechodzący w ols; pobocze drogi, na ziemi, jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004920; uwagi: [bf:1095135] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1095135 ;

ID 331 272 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na NE od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 16 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie śródpolne (Tp os, Brz, Bk, Gb), na ziemi, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, potw. Błażej Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1135543] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1135543 ;

ID 331 447 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: 0,5 km SE od dawnej osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 8" N i 19st 27' 52" E], DE56; data zbioru: 16 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany; pobocze drogi leśnej, na gałęzi liściastego wgniecionej w ziemię, grupa 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1139148 fot.1139149 fot.1139150 fot.1139151 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1139148
1139149
1139150
1139151

ID 341 738 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Góry Kaczawskie, 1,3 km na E od Mysłowa, pow. jaworski, woj. dolnośląskie, BE61; data zbioru: 17 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w zadrzewieniu liściastym, na ziemi, kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk, Grażyna Domian; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1196990] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1196990 ;

ID 345 132 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Wysoczyzna Łobeska (prop. rez. Bobrowe Mokradła koło Świętoborca), 1,7 km na S od Świętoborca, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB60; data zbioru: 19 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek boru mieszanego i mokradła, na ściółce, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1227052 fot.1227053 fot.1227054; zarodniki: 7,5-10,0 x 3,8-4,5 µm średnio 8,9 x 4,2 µm!, Q: 1,7-2,5; fot.1227055; strzępki osłony:; fot.1227056 fot.1227057 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1227052
1227053
1227054
1227055
1227056
1227057

ID 345 136 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Zaleskie Łęgi), 0,4 km na E od Mostu Pomorzan w ciągu ul. Krygiera w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 23 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-topolowy, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1227077 fot.1227078 fot.1227079; zarodniki: 7,3-9,3 x 4,1-5,2 średnio 8,5 x 4,7!, Q: 1,6-2,0 średnio 1,8!; fot.1227080; strzępki osłony:; fot.1227081 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1227077
1227078
1227079
1227080
1227081

ID 345 395 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 1,6 km na ES od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB89; data zbioru: 29 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośnięta droga leśna, na pociętych konarach Fagus sylvatica, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1228468 fot.1228469 fot.1228470 fot.1228471; zarodniki: 6,9-8,5 x 4,1-4,9 µm średnio 7,6 x 4,4 µm!, Q: 1,6-1,9 średnio 1,7!; fot.1228472; strzępki osłony kapelusza:; fot.1228473 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1228468
1228469
1228470
1228471
1228472
1228473

ID 354 507 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Zgórzyńskie -51.309682, 22.152825, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 25 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, klon, lipa, wierzba, leszczyna, topola), na ziemi, w niecce, pojedynczo; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008802; uwagi: fot.1306449 [notatka: [bf:1226078]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1226078 ;

ID 354 511 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Wyżnica - 50.935845, 22.146311, pow. kraśnicki, woj. lubelskie, FE65; data zbioru: 15 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy: graby, dęby, osiki, na ziemi, pojedynczo, kilka sztuk; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008796; uwagi: fot.1306454 fot.1306455 fot.1306456 [notatka: [bf:1224025]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1224025 ;

ID 358 959 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: ZPK Torfowisko Reptowo, Nadl.Kliniska, Leśn.Niedżwiedz,oddz. 724A b-00, przy drodze poż. 40,gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 3 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj boru sosnowego i torfowiska, ściółka pod paprociami, trzy owocniki; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0011594; uwagi: wątek [bf:1349445] ; Czernidłak podwórzowy [notatka: tak] [fotografie: tak ,wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1349445 ;

ID 359 393 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 22 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ekstensywny sad gruszowy, Ziemia, 1 owocnik; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009851; uwagi: [bf:787821] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 787821 ;

ID 364 910 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Budy 52.721169, 23.736239, pow. hajnowski, woj. Lubelskie, GC54; data zbioru: 4 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (przewaga drzew: dąb, grab, świerk, sosna), ; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010271; uwagi: fot.1401197 [notatka: [bf:1174647]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1174647 ;

ID 367 695 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Łęgi Źródliskowe pod Chrapowem), 1,5 km na NW od Chrapowa, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, AC27; data zbioru: 22 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy, przy kłodzie Alnus glutinosa, 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1428428 fot.1428429 fot.1428430 fot.1428431; zarodniki: 6,7-8,6 x 3,9-4,7 µm średnio 7,7 x 4,4 µm!, Q: 1,5-2,0 średnio 1,8!:; fot.1428432; strzępki osłony kapelusza:; fot.1428433 fot.1428434 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1428428
1428429
1428430
1428431
1428432
1428433
1428434

ID 367 702 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Miedzichowo, obok stacji Shella, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD02; data zbioru: 16 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj zagajnika robiniowego, gleba, jeden owocnik; leg. Marcin Lożek, det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: [bf:1425320] [notatka: tak] [fotografie: tak ,wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1425320 ;

ID 368 369 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0472 19,4262], DE55; data zbioru: 27 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla przechodzące w ols nad Radomką, na murszejących gałęziach zagrzebanych w ściółce, kilka pojedynczych owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1436118 fot.1436119 fot.1436120 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1436118
1436119
1436120

ID 368 465 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,2002 19,4070], DE35; data zbioru: 20 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, sosna, robinia, topola, klon, na kłodach i gałęziach, brzozowych i robiniowych, kilkadziesiąt owocników w kilku punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1438287 fot.1438288 fot.1438289 fot.1438290 fot.1438291 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1438287
1438288
1438289
1438290
1438291

ID 368 786 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Równina Wełtyńska (SzPK, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 5 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, fragment leżącego na ziemi konaru drzewa liściastego, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1442608 fot.1442609 fot.1442610 fot.1442611; zarodniki: 6,4-8,2 x 3,7-4,7 µm średnio 7,2 x 4,3 µm!, Q: 1,5-2,0 średnio 1,7!:; fot.1442612; elementy osłony: fot.1442613 fot.1442614 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1442608
1442609
1442610
1442611
1442612
1442613
1442614

ID 371 534 oznaczenie: Coprinus domesticus; lokalizacja: Szczecin Wielgowo 350 m NE ul. Bryczkowskiego, gm. Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 2 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, teren antropogeniczny klon, kasztanowiec, lipy, porośnięta mchem kłoda klonu pospolitego, kilka owocników; leg. Marcin Lożek, det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: [bf:1471568]; Nadl. Liniska, Leśn. Wielgowo, odz. 600 [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1471568 ;

ID 374 602 oznaczenie: Coprinellus domesticus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Źródliskowa Buczyna), 1,3 km NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 10 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ściółce liściastej przy gałęzi Fagus sylvatica, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1503254 fot.1503255 fot.1503256; zarodniki: 7,8-10,5 -10,9! x -4,3!4,7-5,8 µm średnio 9,5 x 5,4 µm!, Q: 1,5-2,1 średnio 1,8!: fot.1503257; strzępki osłony: fot.1503258; fot.1503259 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1503254
1503255
1503256
1503257
1503258
1503259
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji