grzyby.pl

Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson

czernidłak podwórzowy
Coprinus domesticus (Bolton) Gray [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W ogrodach, na poboczach, w lasach liściastych, często w pobliżu domów, na pniakach iglastych i liściastych, na opadłych gałązkach; maj-wrzesień.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Coprinellus domesticus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-83 302662 345136 AB-85 358959 AB-89 345395 AB-93 331272 AB-94 298732 298731 AC-27 367695 BB-60 345132 BB-64 299622 BC-99 211911 BD-02 367702 BE-61 341738 CC-15 316300 308449 359393 275144 CC-64 197594 CC-73 196233 196234 CC-90 196236 DE-35 315564 DE-36 238559 DE-47 229574 DE-54 240139 DE-55 184704 240156 280745 DE-56 300241 190381 331447 DE-65 259687 279283 DE-66 330149 DE-67 229572 DE-78 274288 EC-34 304115 EC-35 304119 304123 ED-15 310057 ED-35 310071 ED-45 294833 EF-14 211913 FE-24 354507 FE-65 354511 GC-54 364910

 ID184704  Coprinus domesticus; 1,5 km WS, Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.04.25; mieszane zadrzewienie w pobliżu strumienia -wierzba, czeremcha, świerk, leszczyna i in.; na powalonym pniu drzewa liściastego grupa 13 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 0 53,39 N ; 19 23 31,12 E

fot. 404945 fot. 404946 fot. 404947

Czernidłaki z tego stanowiska były prezentowane w tym wątku czernidłaki z liściastej kłody

 ID190381  Coprinus domesticus; 1,5 km NE, Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.04.30; las sosnowy, ścieżka obsadzona brzozami; na zagrzebanych w ziemi szczątkach roślinnych grupka 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/110430/0002, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 1 23,62 N ; 19 27 33,6 E

Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/429897.html

 ID196233  Coprinus domesticus; Cotoń, 1 km NNE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 2011.05.03; las liściasty: dąb, grab, wiąz, głóg, niewielka stertka gałązek; na gałązkach trzy owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/110503/0001, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddz. 177
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich

siedlisko
fot. 468800 fot. 468801
owocniki
fot. 468802 fot. 468803 fot. 468804
owocniki wobec miarki
fot. 468805

 ID196234  Coprinus domesticus; Bożacin, 0,8 km E, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 2011.08.14; skraj lasu mieszanego z dębem, bukiem, sosną; na pniaku jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/110814/0001, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddz. 182, naprzeciw wejścia do szkółki leśnej Mięcierzyn

siedlisko
fot. 468811
owocnik
fot. 468812 fot. 468813 fot. 468814

 ID196236  Coprinus domesticus; Wierzonka, 2 km NE, okolice J. Kowalskiego, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 2011.08.17; las mieszany: przewaga sosny, brzoza; na ściółce, pod brzozą, koło sterty gałęzi i mrowiska jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/110817/0001, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Babki, leśnictwo Mechowo, oddz. 210

siedlisko
fot. 468822 fot. 468823
owocnik
fot. 468824 fot. 468825
owocnik wobec miarki
fot. 468826 fot. 468827

 ID197594  Coprinus domesticus; Godawa, 0,5 km SW, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-64; 2010.09.01; zadrzewienie przydrożne (klon, głóg i inne) rosnące pomiędzy szosą i polem uprawnym; na mocno spróchniałym drewnie (fragment drewna z grzybkiem dał się odłamać palcami) jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/100901/0002, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 52°47’19,34” E 17°46’06,38”

czernidłak znaleziony 01.09.2010 podczas odczytywania współrzędnych dla stwierdzonego w dniu 07.08.2010 stanowiska purchawicy olbrzymiej (zgłoszenie do GREJ ID: 169623)

fot. 477408

 ID211911  Coprinus domesticus; 2 km na NE od Radojewa, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BC-99; 2102.06.08; łęg nadwarciański z dębami pomnikmi przyrody, poza tym wiąz, klon, leszczyna, głóg; na leżącej omszałej kłodzie kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/120608/0002, tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: N 52°30'42,42" E 16°58'06,73"
nadl. Łopuchówko, leśn. Marianowo, oddz. 202

forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony siedlisk SOOS (Dyrektywa siedliskowa) Biedrusko; Park Krajobrazowy Biedrusko

siedlisko
fot. 551561 fot. 551562
owocniki
fot. 551563 fot. 551564 fot. 551565 fot. 551566

 ID211913  Coprinus domesticus; 4 km na NW od Zakrzowa, gmina Pińczów, rezerwat GRABOWIEC, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie, EF-14; 2012.05.19; kompleks drzewostanu dębowo-grabowego na wzgórzu gipsowym ze zjawiskami krasowymi; na drewienku, na drodze leśnej kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/120519/0001, tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: N 50°28'03,61" E 20°35'02,60"

forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: OSOP (Dyrektywa Ptasia) Ostoja Nidziańska; Nadnidziański Park Krajobrazowy, rezerwat przyrody Grabowiec

owocniki
fot. 551580 fot. 551581 fot. 551582 fot. 551583

 ID229572  Coprinus domesticus; 1 km E od wsi Kotfin, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2013.05.30; mieszane zarośla na obrzeżach lasu -sosny, brzozy, robinie; na murszejących gałęziach w starej kupce chrustu dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130530/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 2,5" N i 19st 34' 52,8" E

Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/562959.html

 ID229574  Coprinus domesticus; 1,3 km N od wsi Rzejowice, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2013.05.04; przydrożne zadrzewienia; na robiniowych gałęziach pozostawionych po przecince grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130504/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 15,9" N i 19st 41' 25,5" E

Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/558411.html

ID238559 Coprinus domesticus; Góra Kamieńska (południowe zbocze ), gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-36; 2014.05.10; sztuczne nasadzenia na stokach -brzoza, robinia, sosna, topola i inne; na leżących, pozostawionych po przecince robiniach kilka grupek po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: namiary jednej z grupek: 51st 12' 8,83" N i 19st 26' 16" E

fot. 674277 fot. 674278 fot. 674279

ID240139 Coprinus domesticus; Jankowice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2014.04.27; przydrożna kępa drzew i krzewów liściastych -robinie, lipy, olchy; na omszałej, leżącej kłodzie grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 23,6" N i 19st 16' 3,25" E

fot. 680384 fot. 680385 fot. 680386

ID240156 Coprinus domesticus; 1 km N od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.05.17; śródpolny pas zadrzewień -brzozy, sosny, wierzby szare; na złamanej wierzbie ( tej samej co Porostereum spadiceum -id240155 ) grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 35,2" N 19st 21' 54,8" E

fot. 680456 fot. 680457

ID259687 Coprinellus domesticus; 2 km N od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2015.05.03; śródleśna kępa drzew i krzewów liściastych; miejsce składowania drewna itp; na gałęziach ( robiniowych ) leżących na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 47" N i 19st 17' 15,8" E

fot. 755176 fot. 755177 fot. 755178 fot. 755179 fot. 755180

 ID274288  Coprinus domesticus; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2014.04.12; las liściasy, buk, dąb, grab, jawor, leszczyna; ziemia pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140412/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 815768

 ID275144  Coprinus domesticus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.05.10; Las liściasty z domieszką sosny.; Na zmurszałej gałęzi jesionu. Kilka owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/PD/150510/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/753696.html

fot. 819313

ID279283 Coprinellus domesticus; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2016.04.10; pas drzew przy leśnej drodze -gł. stare robinie; na konarze robii leżącym na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 28,4" N i 19st 23' 41,25" E

fot. 833370 fot. 833371 fot. 833372 fot. 833373

ID280745 Coprinellus domesticus; Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.04.18; skraj lasu mieszanego; na robiniowych gałęziach zagrzebanych w ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 10" N i 19st 22' 7" E

fot. 838626 fot. 838627

 ID294833  Coprinus domesticus; Las między Młochów a Nadarzyn, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-45; 2015.10.27; zagajnik brzozowy; w ziemi pojedynczo; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/151027/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/798424.html
uwagi: fot. 894377

 ID298731  Coprinus domesticus; Puszcza Bukowa, 0,7 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.10.10; pobocze trawiastej drogi w buczynie; zmurszała gałąź liściasta (BK?) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000740, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915147
Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/792379.html

 ID298732  Coprinus domesticus; Puszcza Bukowa, 0,9 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.10.10; zbiorowisko nitrofilne w zagłębieniu przy buczynie; na gałęzi liściastej pod wywrotem bukowym pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000739, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915150
Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/792393.html

 ID299622  Coprinus domesticus; Pojezierze Drawskie, wyspa Bielawa na Jeziorze Drawskim, gm. Czaplinek, pow. drawski, woj. zachodniopomorskie, BB-64; 2012.05.10; luźny drzewostan liściasty (głównie Bk i Tp, niżej Ol); na powalonym przez piorun pomnikowym buku w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000784, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/821146.html

ID300241 Coprinellus domesticus; 1,5 km od osady Podcerkawizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2017.04.22; liściasty fragment podmokłego lasu; na pniu powalonego kilka lat temu drzewa ( jesionu ? ) grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 00,5" N i 19st 25' 50,5" E

fot. 922063 fot. 922064 fot. 922065

 ID302662  Coprinus domesticus; Szczecin - Podjuchy, ul. Metalowa, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2017.05.03; trawnik pomiędzy budynkami mieszkalnymi; na korzeniach po wyciętej topoli w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001289, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/918010.html

 ID304115  Coprinellus domesticus; ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2016.04.08; Rów przydrożny w lesie liściastym; na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001630, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/832901.html

 ID304119  Coprinellus domesticus; ok.2km na N od Przasnysza,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.05.04; przydroże DK57; Pniak liściasty(jesion?) kilka owocników w wiązce; leg. Romuald Tomaszewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001633, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/839883.html

 ID304123  Coprinellus domesticus; Przasnysz,ul.Mazowiecka, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.05.07; teren ruderalny; na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001638, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/840928.html

 ID308449  Coprinellus domesticus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.10.24; Las liściasty z domieszką sosny.; 1 owocnik na gałązce drzewa liściastego.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002443, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.

 ID310057  Coprinus domesticus; Warszawa, Las Bemowski, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie, ED-15; 2016.04.12; las mieszany, brzoza, sosna; w ziemi 1 szt; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001152, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/834005.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/834008.jpg

 ID310071  Coprinus domesticus; Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2016.06.07; BMŚW, sosna, olsza, brzoza + modrzew, dąb, osika; w ziemi 1 szt; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001205, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/850015.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/850016.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/850017.jpg

ID315564 Coprinellus domesticus; Góra Kamieńska -zach. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2018.05.20; liściaste nasadzenia na stoku -brzozy, robinie, topole i inne; na pozostawionych po przecince, murszejących drzewkach licznie, w wielu punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary jednego z punktów: 51st 11' 58" N i 19st 25' 11" E

fot. 1006919 fot. 1006920 fot. 1006921 fot. 1006922

 ID316300  Coprinellus domesticus; Mochle, Piotrkówko - granica miejscowości., pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.07.26; Śródpolne mokradło, ols.; Zwęglone gałązki. 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002561, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

 ID330149  Coprinellus domesticus; 1,5 km NE od wsi Wygoda; gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2019.09.17; las mieszany przechodzący w ols; pobocze drogi; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004920, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 0' 36,5" N i 19st 28' 48,2" E


https://www.bio-forum.pl/messages/33/1095135.html

ID331272 Coprinellus domesticus; Puszcza Bukowa, 0,7 km na NE od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2020.04.16; zadrzewienie śródpolne (Tp os, Brz, Bk, Gb); na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, potw. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1135543.html

ID331447 Coprinellus domesticus; 0,5 km SE od dawnej osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2020.05.16; las mieszany; pobocze drogi leśnej; na gałęzi liściastego wgniecionej w ziemię grupa 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 8" N i 19st 27' 52" E

fot. 1139148 fot. 1139149 fot. 1139150 fot. 1139151

ID341738 Coprinellus domesticus; Góry Kaczawskie, 1,3 km na E od Mysłowa, pow. jaworski, woj. dolnośląskie, BE-61; 2020.08.17; pobocze drogi w zadrzewieniu liściastym; na ziemi kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk, Grażyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1196990.html

ID345132 Coprinellus domesticus; Wysoczyzna Łobeska (prop. rez. Bobrowe Mokradła koło Świętoborca), 1,7 km na S od Świętoborca, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB-60; 2021.05.19; okrajek boru mieszanego i mokradła; na ściółce pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1227052 fot. 1227053 fot. 1227054
zarodniki: 7,5-10,0 x 3,8-4,5 µm (średnio 8,9 x 4,2 µm), Q: 1,7-2,5
fot. 1227055
strzępki osłony:
fot. 1227056 fot. 1227057

ID345136 Coprinellus domesticus; Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Zaleskie Łęgi), 0,4 km na E od Mostu Pomorzan w ciągu ul. Krygiera w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2021.05.23; łęg olszowo-topolowy; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1227077 fot. 1227078 fot. 1227079
zarodniki: 7,3-9,3 x 4,1-5,2 (średnio 8,5 x 4,7), Q: 1,6-2,0 (średnio 1,8)
fot. 1227080
strzępki osłony:
fot. 1227081

ID345395 Coprinellus domesticus; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 1,6 km na ES od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-89; 2021.05.29; zarośnięta droga leśna; na pociętych konarach Fagus sylvatica w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1228468 fot. 1228469 fot. 1228470 fot. 1228471
zarodniki: 6,9-8,5 x 4,1-4,9 µm (średnio 7,6 x 4,4 µm), Q: 1,6-1,9 (średnio 1,7)
fot. 1228472
strzępki osłony kapelusza:
fot. 1228473

 ID354507  Coprinellus domesticus; Zgórzyńskie -51.309682, 22.152825, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-24; 2021.05.25; zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, klon, lipa, wierzba, leszczyna, topola); na ziemi, w niecce pojedynczo; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008802, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1226078.html
uwagi: fot. 1306449

 ID354511  Coprinellus domesticus; Wyżnica - 50.935845, 22.146311, pow. kraśnicki, woj. lubelskie, FE-65; 2021.05.15; zadrzewiony wąwóz lessowy: graby, dęby, osiki; na ziemi pojedynczo, kilka sztuk; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008796, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1224025.html
uwagi: fot. 1306454fot. 1306455fot. 1306456

ID358959 Coprinus domesticus; ZPK Torfowisko Reptowo, Nadl.Kliniska, Leśn.Niedżwiedz,oddz. 724A b-00, przy drodze poż. 40,gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2022.07.03; skraj boru sosnowego i torfowiska; ściółka pod paprociami trzy owocniki; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, tak ,wątek, notatka: tak
uwagi: wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1349445.html
Czernidłak podwórzowy

 ID359393  Coprinellus domesticus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.09.22; Ekstensywny sad gruszowy; Ziemia 1 owocnik; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009851, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

 ID364910  Coprinellus domesticus; Budy 52.721169, 23.736239, pow. hajnowski, woj. Lubelskie, GC-54; 2020.10.04; Las mieszany (przewaga drzew: dąb, grab, świerk, sosna); ; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010271, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1174647.html
uwagi: fot. 1401197

ID367695 Coprinellus domesticus; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Łęgi Źródliskowe pod Chrapowem), 1,5 km na NW od Chrapowa, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, AC-27; 2023.04.22; łęg olszowo-jesionowy; przy kłodzie Alnus glutinosa 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1428428 fot. 1428429 fot. 1428430 fot. 1428431
zarodniki: 6,7-8,6 x 3,9-4,7 µm (średnio 7,7 x 4,4 µm), Q: 1,5-2,0 (średnio 1,8):
fot. 1428432
strzępki osłony kapelusza:
fot. 1428433 fot. 1428434

ID367702 Coprinus domesticus; Miedzichowo, obok stacji Shella, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD-02; 2023.04.16; skraj zagajnika robiniowego; gleba jeden owocnik; leg. Marcin Lożek; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, tak ,wątek, notatka: tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1425320.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji