grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Coprinopsis spilospora (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus spilosporus Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈