grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Coprinopsis semitalis (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus semitalis P.D. Orton
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coprinopsis Coprinopsis Coprinopsis CoprinopsisCoprinopsisczernidłak łodygowy (Coprinopsis friesii)Coprinopsis acuminata