grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Coprinopsis semitalis (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus semitalis P.D. Orton
Coprinopsis Coprinopsis Coprinopsis CoprinopsisCoprinopsisczernidłak łodygowy (Coprinopsis friesii)Coprinopsis acuminata