jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Coprinopsis radiata (Bolton) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

czernidłak koński
Coprinus radiatus (Bolton) Gray
na stronie — występowanie

występowanie

Na odchodach, zwłaszcza końskich i jelenich.