grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Coprinopsis pseudoradiata (Kühner et Joss. ex Watling) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus pseudoradiatus Kühner et Joss.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coprinopsis Coprinopsis Coprinopsis CoprinopsisCoprinopsisCoprinopsis cinereofloccosaCoprinopsis candidolanata