takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Coprinellus velatopruinatus (Bender) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus velatopruinatus Bender