grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Tulosesus marculentus (Britzelm.) D. Wächt. et A. Melzer

Coprinellus marculentus (Britzelm.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo · Coprinus marculentus Britzelm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulosesus Tulosesus Tulosesus TulosesusTulosesusTulosesus sclerocystidiosusczernidłak cynamonowobrązowy (Tulosesus subimpatiens)
Tulosesus marculentus
13.07.2012, Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Tulosesus marculentus
Tulosesus marculentus

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120713.13072012-1JS.jsb - Tulosesus marculentus; Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
120713-13072012-1JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie/ #3