grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Coprinellus allovelus (Uljé) Doveri et Sarrocco

Coprinus allovelus Uljé
Coprinellus Coprinellus Coprinellus CoprinellusCoprinellusCoprinellus heterothrixCoprinellus amphithallus