grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Colacogloea peniophorae (Bourdot & Galzin) Oberw., R. Bauer & Bandoni

Platygloea effusa sensu auct., p.p.