trujący

Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm.

lejkówka dwubarwna
Clitocybe dicolor (Pers.) J.E. Lange (1935)
na stronie — owocnik · występowanie · wartość · gatunki podobne
Clitocybe dicolor
pod bukami i dębami, w grupach i szeregach; 16.10.1998, Dolny Śląsk, okolice Żmigrodu; copyright © by Marek Snowarski
Clitocybe dicolor
pod bukami i dębami, w grupach i szeregach

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny szarobrązowy do oliwkowobrązowego, suchy białawobrązowy; 2-6 cm średnicy, wypukły, potem płaski z zagłębieniem; nagi, gładki.

space

Trzon 3-7 x 0.3-0.8 cm, dojrzały pusty, srebrzysty, szarobrązowy z białawymi włókienkami.

space

występowanie

W lasach iglastych i liściastych.

In coniferous and hardwood forests.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

gatunki podobne