takson nie ujęty w czekliście

Clavaria rosea Dalman