jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia symphycarpa (Ach.) Fr.

chrobotek węgierski