jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia sulphurina (Michx.) Fr.

chrobotek rozdarty