grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia subulata (L.) Weber

chrobotek rogokształtny
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek jeleni (Cladonia subcervicornis)chrobotek rozdarty (Cladonia sulphurina)

cechy charakterystyczne

...