jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia straminea (Sommerf) Flörke

chrobotek wrażliwy