jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm.

chrobotek łuskowaty