jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia stricta (Nyl.) Nyl.

chrobotek pięterkowy