jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia rei Schaer.

chrobotek borowy