grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia rei Schaer.

chrobotek borowy
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek wcinany (Cladonia polydactyla)chrobotek trocinowaty (Cladonia scabriuscula)