jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia polydactyla (Flörke) Spreng.

chrobotek wcinany