jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia phyllophora Hoffm.

chrobotek zwyrodniały