jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia pocillum (Ach.) O.-J. Rich.

chrobotek rozetkowy