grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia peziziformis (With.) J.R. Laundon

chrobotek czapeczkowaty
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek delikatny (Cladonia parasitica)chrobotek zwyrodniały (Cladonia phyllophora)