jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia norvegica Tønsberg et Holien

chrobotek norweski