jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia novochlorophaea (Sipman) Brodo et Ahti

chrobotek pucharkowy