jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia monomorpha Aptroot, Sipman et van Herk

chrobotek niezmienny