jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia merochlorophaea Asahina

chrobotek pozorny