jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia macrophyllodes Nyl.

chrobotek wielolistkowy