jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia macrophylla (Schaer.) Stenh.

chrobotek halny

cechy charakterystyczne