jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia humilis (With.) J.R. Laundon

chrobotek krępy

cechy charakterystyczne