grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia macilenta Hoffm.

chrobotek cienki
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek wątły (Cladonia acuminata)chrobotek Asahiny (Cladonia asahinae)