jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia macilenta Hoffm.

chrobotek cienki