jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia asahinae J.W.Thomson

chrobotek Asahiny