jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.

chrobotek wątły