jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia diversa Asperges

chrobotek łuskaczek