jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia deformis (L.) Hoffm.

chrobotek niekształtny