jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia decorticata (Flörke) Spreng.

chrobotek bezkorowy