jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia cryptochlorophaea Asahina

chrobotek pseudokieliszkowy