grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia cryptochlorophaea Asahina

chrobotek pseudokieliszkowy
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek kędzierzawy (Cladonia crispata)chrobotek bezkorowy (Cladonia decorticata)